Google+
Hỗ trợ trực tuyến

      HotLine:  04-22.45.65.85 - 0916.882.885
     
Email: sales@techhanoi.com

Cấu trúc thư mục trong Direct Admin

Đăng bài 2012-12-03 04:23:32 | Lượt xem 1621 lần | 0 Comments

Các thư mục trên host bao gồm:

 

/backups
/domains
/mail
/public_html
 
/backups
Thư mục /backups chứa tất cả các file backups được tạo ra thông qua Control Panel.
 
Thư mục này sẽ tự động tạo ra khi bạn thiết lập các backups files trong control panel
 
/domains
Thư mục /domains chứa các files gắn với account hosting của bạn. Mỗi domain hosting trên account của bạn sẽ có thư mục riêng (/domains/ten_mien_1.com , /domains/ten_mien_2.com). Trong thư mục này bao gồm:
 
/logs : logs file hàng tháng được lưu tại đây – thư mục này tự động được tạo ra sau 1 tháng hosting bạn được khởi tạo
 
 
/privates_html: tất cả các file được tạo thông qua phương thức SSL — https://
 
 
/public_html: thư mục chính cho website của bạn
 
 
/public_ftp: các thư mục dành cho account FTP
 
 
/stats:thư mục được tạo bởi Webalizer để theo dõi tình trạng website – bạn không được xóa hay sửa thư mục này
 
/mail
Thư mục mail chứa các file được tạo ra bởi hệ thống Server mail. Bạn không được chỉnh sửa, xóa hay thêm dữ liệu gì trên thư mục này bởi điều đó có thể dẫn đến hệ thống email của bạn không hoạt động được.
 
/public_html
Thư mục public_html tại thư mục gốc link trực tiếp đến thư mục /domains/yourdomain.com/public_html. Nếu bạn có nhiều hơn 1 domains host trên account, thư mục này sẽ tham chiếu đến thư mục public_html của domain của cuối được tạo bởi account của bạn.
 
2. Trang mặc định (index.html / index.php)
 
File mặc định được chạy cho thư mục web là file index.html. Nghĩa là khi website được truy cập bởi tên miền http://yourdomain.com, server sẽ trả về trang http://yourdomain.com/index.html. Điều này được áp dụng cho các thư mục có thể truy nhập được thông qua domain của bạn bao gồm cả subdomain.
 
Khi upload website nếu không sử dụng trang default là index.html thì thứ tự file tiếp theo sẽ chạy mặc định là index.php->default.php
 
Tìm kiếm từ Google: Cấu trúc thư mục trong Direct Admin

Các bản tin liên quan khác

địa chỉ sửa chữa laptop hà nội, thuê vps giá rẻ