Google+
Hỗ trợ trực tuyến

      HotLine:  04-22.45.65.85 - 0916.882.885
     
Email: sales@techhanoi.com

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders

Đăng bài 2012-07-19 08:59:07 | Lượt xem 3249 lần | 0 Comments

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders


Chúng ta có thể cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders) để tự động trả lời email khi tài khoản mail chỉ định nhận được mail. Tính năng này khả dụng khi bạn đang trong kỳ nghỉ hoặc không thể online để kiểm tra mail trong một thời gian và muốn người gởi mail biết mình chưa thể đọc mail và phản hồi mail được.
 
 
 
Dưới đây là hướng dẫn cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders), bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
 
1.  Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.
 
2. Vào menu Auto Responders

 

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders

 

3. Chọn Add Auto Responder

 

 

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders

 

4. Ở form Modify/Add Auto Responder

 

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders

 

 

 

-          Ở tùy chọn Character Set, chọn utf-8 để đảm bảo nội dung email được hiển thị có dấu


 
-          Email: Địa chỉ email được cấu hình để tự động trả lời, ví dụ trong trường hợp này là test@techhanoi.com, bất cứ email nào gởi đến địa chỉ này đều được trả lời tự động.


-          From: Địa chỉ email nguồn bạn muốn hiển thị


 
-          Subject: Tiêu đề email


 
-          HTML: Nếu chọn vào tùy chọn này, bạn có thể định dạng nội dung email dưới dạng HTML


 
-          Body: Nội dung của email, ở phần này hỗ trợ 3 định dạng như sau:
  

  • %from% Tên của người đã gởi email đến bạn

 

  • %subject% Tiêu đề email đã gởi đến bạn

 

  • %email% Địa chỉ email đã gởi đến bạn


 
-          Start: Là thời gian bắt đầu kích hoạt trả lời tự động. Nếu để mặc định là Immediately nghĩa là thiết lập sẽ kích hoạt ngay bây giờ, bạn có thể chọn vào Custom để chọn thời gian bắt đâu kích hoạt trả lời tự động.


 
-          Stop: Thời gian kết thúc trả lời tự động. Nếu để mặc định là Never thì sẽ không bao giờ ngưng thiết lập này, hoặc bạn cũng có thể chọn Custom để cấu hình thời gian

 

 5. Sau khi đã điền/chọn đầu đủ trong form Modify/Add Auto Responder , tiến hành chọn vào button Create/Modify

 

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders - cho thuê hosting


địa chỉ sửa chữa laptop hà nội, thuê vps giá rẻ