Google+
Hỗ trợ trực tuyến

      Tên miền - Hosting - Máy chủ
      đăng ký tên miền       
      Tư vấn Website - Phần mềm
      đăng ký tên miền .com       đăng ký domain
      Hỗ trợ kỹ thuật
      đăng ký domain       đăng ký tên miền .com
      HotLine:  04-22.45.65.85 - 0916.882.885
     
Email: sales@techhanoi.com

Sử dụng cpanel

Quản lý Phpmyadmin để import, export database trong Cpanel
Quản lý Phpmyadmin để import, export database trong Cpanel

Đăng bài 2012-08-27 17:25:38

Hướng dẫn Quản lí phpMyAdmin, Import, Export Database trong cpanel. Các ban truy cập vào phpMyAdmin trong bảng điều khiển cPanel
Lượt xem 2217 lần | 0 Lời bình


Chuyển tiếp tên miền - Cpanel
Chuyển tiếp tên miền - Cpanel

Đăng bài 2012-08-27 16:55:09

Hướng dẫn chuyển tiếp tên miền trong cpanel. Để chuyển tiếp tên miền và quản lí các tên miền chuyển tiếp các bạn truy cập vào Manager Redirects trong bảng điều khiển cpanel của các bạn.
Lượt xem 2973 lần | 0 Lời bình


Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders
Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders

Đăng bài 2012-07-19 08:59:07

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động - Auto Responders
Lượt xem 2296 lần | 0 Lời bình


Đổi mật khẩu cho cPanel
Đổi mật khẩu cho cPanel

Đăng bài 2012-07-19 07:45:01

Đổi mật khẩu cho cPanel
Lượt xem 1065 lần | 0 Lời bình


Đăng nhập cPanel bằng hình thức bảo mật
Đăng nhập cPanel bằng hình thức bảo mật

Đăng bài 2012-07-19 07:38:43

Đăng nhập cPanel bằng hình thức bảo mật
Lượt xem 1617 lần | 0 Lời bình


Hướng dẫn quản lý trang báo lỗi trên cPanel
Hướng dẫn quản lý trang báo lỗi trên cPanel

Cập nhật 2012-07-19 07:32:29 | Đăng bài 2012-07-19 07:29:51

Hướng dẫn quản lý trang báo lỗi trên cPanel
Lượt xem 1884 lần | 0 Lời bình


Apache status missing in cPanel WHM
Apache status missing in cPanel WHM

Đăng bài 2012-07-19 07:21:44

Apache status missing in cPanel WHM
Lượt xem 1849 lần | 0 Lời bình


Quản lý IP truy xuất host – IP Deny Manager
Quản lý IP truy xuất host – IP Deny Manager

Đăng bài 2012-07-19 07:18:08

Quản lý IP truy xuất host – IP Deny Manager
Lượt xem 1856 lần | 0 Lời bình


Sao lưu dự phòng dữ liệu – Backup website/ Database
Sao lưu dự phòng dữ liệu – Backup website/ Database

Cập nhật 2012-07-19 07:10:43 | Đăng bài 2012-07-19 07:10:02

Sao lưu dự phòng dữ liệu – Backup website/ Database
Lượt xem 1279 lần | 0 Lời bình


Theo dõi tài nguyên Host – Disk Space Usage
Theo dõi tài nguyên Host – Disk Space Usage

Đăng bài 2012-07-19 06:36:56

Theo dõi tài nguyên Host – Disk Space Usage
Lượt xem 1142 lần | 0 Lời bình


địa chỉ sửa chữa laptop hà nội, thuê vps giá rẻ