Google+
Hỗ trợ trực tuyến

      HotLine:  04-22.45.65.85 - 0916.882.885
     
Email: sales@techhanoi.com

Sử dụng cpanel

Quản lý Database – MySQL Databases
Quản lý Database – MySQL Databases

Cập nhật 2012-07-19 06:19:04 | Đăng bài 2012-07-19 06:18:27

Quản lý Database – MySQL Databases
Lượt xem 2765 lần | 0 Lời bình


Quản lý File trên host – File Manager
Quản lý File trên host – File Manager

Cập nhật 2012-07-19 06:01:21 | Đăng bài 2012-07-19 06:00:38

Quản lý File trên host – File Manager
Lượt xem 2962 lần | 0 Lời bình


Hướng dẫn scan mã độc trên hosting với ClamAV
Hướng dẫn scan mã độc trên hosting với ClamAV

Cập nhật 2012-07-18 11:09:49 | Đăng bài 2012-07-18 11:07:27

Hướng dẫn scan mã độc trên hosting với ClamAV.
Lượt xem 2500 lần | 0 Lời bình


Quản lý FTP accounts – FTP accounts
Quản lý FTP accounts – FTP accounts

Cập nhật 2012-07-18 10:59:58 | Đăng bài 2012-07-18 10:58:05

Quản lý FTP accounts – FTP accounts
Lượt xem 2572 lần | 0 Lời bình


Quản lý Subdomain – Subdomain
Quản lý Subdomain – Subdomain

Cập nhật 2012-07-18 10:31:21 | Đăng bài 2012-07-18 10:30:46

Subdomain là tên miền con, bao gồm tên phía trước tên miền chính và tên miền chính, phân cách bởi dấu chấm. Ví dụ: tên miền là techhanoi.com, cần khởi tạo thêm tên miền phụ là abc.techhanoi.com
Lượt xem 2234 lần | 0 Lời bình


Parked Domains – Addon Domains – Redirect URL
Parked Domains – Addon Domains – Redirect URL

Cập nhật 2012-07-18 10:25:26 | Đăng bài 2012-07-18 10:15:10

Quản lý tên miền hosting - Parked Domains - Addon Domains - Redirect URL
Lượt xem 1277 lần | 0 Lời bình


Đăng nhập Hosting Cpanel – login
Đăng nhập Hosting Cpanel – login

Đăng bài 2012-07-18 09:10:42

Cpanel là trang quản lý riêng cho từng gói Hosting mà khách hàng đã đăng ký tại Tech hanoi JSC. Trang quản lý này tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng thực hiện việc phân quyền quản lý từng hosting mà không ảnh hưởng đến các tên miền hoặc hosting khác, đồng thời các thao tác cũng hết sức đơn giản
Lượt xem 1146 lần | 0 Lời bình


địa chỉ sửa chữa laptop hà nội, thuê vps giá rẻ