Google+
Hỗ trợ trực tuyến

      HotLine:  04-22.45.65.85 - 0916.882.885
     
Email: sales@techhanoi.com

Thủ tục đăng ký tên miền quốc gia

Cập nhật 2012-07-20 14:06:00 | Đăng bài 2012-07-18 04:46:54 | Lượt xem 2427 lần | 0 Lời bình

Việc cắt giảm thủ tục hành chính và áp dụng chính phủ điện tử sẽ hướng đến việc quản lý doanh nghiệp tốt hơn, thông minh hơn và kinh tế hơn. Để áp dụng tiêu chí trên Techhanoi cũng xin điều chỉnh một số thủ tục đăng ký tên miền quốc gia như sau:


Đối với chủ thể đăng ký tên miền quốc gia là cá nhân, cần có các thủ tục sau:

1- Một bản scan chứng minh thư (2 mặt chứng minh thư trên một mặt giấy).
2- Hai (02) bản hợp đồng + Một (01) bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể
3- Một địa chỉ email để nhận thông tin tài khoản quản lý và thông tin gia hạn dịch vụ cho những năm tiếp theo (email này phải là email có thực và sử dụng thường xuyên)
4- Số điện thoại di động có thực để liên hệ khi cần thiết.
5- Cá nhân khi đăng ký tên miền có đuôi .EDU.VN phải có giấy chứng nhận của nơi làm việc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

 

 

Đối với doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tên miền quốc gia, các thủ tục cần có như sau:

1- Một bản khai đăng ký tên miền (yêu cầu scan bản khai đã ký và đóng dấu đỏ của doanh nghiệp, tổ chức. Không nhận các bản scan từ các bản photo).
2- Hai bản hợp đồng (có thể lên tới 4 bản nếu các đơn vị yêu cầu).
3- Một địa chỉ email để nhận thông tin tài khoản quản lý tên miền và thông tin gia hạn dịch vụ cho những năm tiếp theo ( email này phải là email có thực và sử dụng thường xuyên ).
4- Số điện thoại cố định, số fax của Tổ chức và số di động của người quản lý để liên hệ khi cần thiết.
5- Tổ chức khi đăng ký tên miền có đuôi .EDU.VN yêu cầu có thêm bản scan giấy phép đăng ký kinh doanh có mục đăng ký hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo).


Các bản tin liên quan khác

địa chỉ sửa chữa laptop hà nội, thuê vps giá rẻ