Hướng dẫn khai báo tên miền quốc tế sau khi đăng ký

Theo Điều 23 – Luật Công nghệ thông tin quy định Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) những thông tin … Đọc tiếp

Quy định về sử dụng tên miền quốc tế

Nguyên tắc đăng ký Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm … Đọc tiếp

Quy định sử dụng tên miền Việt Nam

Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN Nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, b khoản 6 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT), bao gồm các nội dung sau: Tên miền trong trạng thái chưa được đăng ký … Đọc tiếp

Đăng ký website TMĐT với Bộ Công Thương

Mọi website thương mại điện tử đều bắt buộc phải thực hiện thông báo hoặc đăng ký với Bộ công thương. Thông báo và đăng ký với Bộ công thương là 2 hoạt động khác nhau. Các cá nhân, tổ chức cần phân biệt rõ 2 hoạt động này. Bài viết dưới đây Công ty … Đọc tiếp