Quản lý hệ thống và bài viết trên website hiệu quả là như thế nào?

Các hệ thống website của các doanh nghiệp thường đang được các admin quản lý và các đời admin có mỗi cách quản lý riêng. Nếu admin ẩu đả để hệ thống back end như một bãi rác, xóa thì không được mà để thì nặng hệ thống. Điều đó làm cho chi phí thuê hosting tăng. Tại đây Công ty thiết kế website đưa ra 1 chuẩn cơ bản để các admin tham khảo

Các hệ thống website của các doanh nghiệp thường đang được các admin quản lý và các đời admin có mỗi cách quản lý riêng, vô tình gặp ông admin ẩu đả để hệ thống back end như một bãi rác khổng lồ, xóa đi thì không được, để thì quá nặng hệ thống chỉ làm cho chi phí thuê hosting tăng lên do dung lượng tăng. Hôm nay tôi đưa ra đây một chuẩn cơ bản, và thực tế hướng dẫn quản lý hệ thống website để các bạn admin tham khảo và quản lý cho hiệu quả hệ thống website của doanh nghiệp mình.
Đầu admin, tức đầu quản trị website ( back end ) cũng cần được cấu trúc và phân bổ một cách logic nhất, như vậy hệ thống gọi dữ liệu nhanh và rõ ràng, người admin khác tìm dữ liệu và sử dụng lại tài nguyên dữ liệu cũng dễ.
Đặc biệt trong bài viết này chúng tôi muốn nói tới phần quản lý ảnh và việc SEO IMAGE trong các hệ thống website của các doanh nghiệp.
Ngoài đầu dùng người cuối ( font end) có các menu như thế nào thì trang hệ thông quản trị (back end) quản trị thư mục ảnh cũng nên được cấu trúc như thế ví dụ như sau:
Đầu người dùng đầu cuối có ( font end)
Menu 1,                               menu 2,                                      menu 3
Menu con 1.1
Menu con 1.2
Menu con 1.n
Đầu admin ( back end ) các thư mục ảnh cũng cần được trình bày như vậy.
Nhom-anh-chinh-1                                      nhom-anh-chinh2
Nhom-anh-chinh11
Nhom-san-pham111
Nhom-anh-chinh12
Nhom-anh-chinh13

Cách đăt tên folder ảnh, tên các ảnh nên đặt theo nhóm menu, danh mục đầu dùng người cuối, đặt bằng tiếng việt không dấu, và không dùng dấu cách, cách nhau bằng dầu gạch ngang, ví dụ: nhom-anh-chinh1.

Có thể có các ảnh trung tên nhưng đuôi số thứ thự sẽ khác nhau, và không nên đặt tên quá dài, ngắn gọn nhất như có thể, và không đặt tên sai lệch so với các nhóm danh mục sản phẩm dịch vụ chính của website.

Liên hệ: 0916.882.885 – 0242.245.6585
Gmail: sales@techhanoi.com / Fanpage: Website.net.vn
Địa chỉ: P501 tòa nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội